quinta-feira, 29 de maio de 2014

Run baby, run... (A descartabilidade do ser... Meu sentir...)

"So run baby run baby run baby run
Baby run
From the old familiar faces and
Their old familiar ways
To the comfort of the strangers
Slipping out before they say
So long
Baby loves to run..."

Nenhum comentário: